Narendrajagtap's Blog

જુલાઇ 7, 2012

જીવું છું

Filed under: ગઝલ — narendrajagtap @ 1:47 એ એમ (am)

વરસો જુના હું દાયરામાં જીવું છું
ખખડી ગયેલા ખોરડામાં જીવું છું

ક્યાં જિંદગીનો કોઇ હલ ઉપલબ્ધ છે,
ઉત્તર વગરના કોયડામાં જીવું છું

શું આ જ છે જીવતર ખરેખર? ક્યોં મને
આડંબરોના નેસડામાં જીવું છું

સગપણ ખરા સમજાય છે ક્યાં કોઇને
તડકા ભરેલા છાંયડામાં જીવું છું

ભય મૃત્યુનો,નિર્ધાર નહીં બદલી શકે
બે ખોફ,મારા આયખામાં જીવું છું

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: